Entworking

Benefity

Entworking vám pomůže zorganizovat akci od úvodní myšlenky až po konečné vyhodnocení úspěšnosti na základě dat, které vám poskytne. Všechna data jsou přehledně uložena a vy je můžete kdykoliv použít pro své další akce.

Na jednom místě a přehledně můžete spravovat vaše sponzory, řečníky a účastníky. Získáte kontrolu nad všemi kroky, které povedou k úspěšné akci.

Nezáleží na technologii nebo softwaru, který využíváte pro pořádní online nebo živé (offline) akce. Propojení s vámi vybranou technologii nechte na nás.

S Entworkingem získáte více času na tvorbu obsahu a vaši partneři jasnou komunikaci.

Plánování akce

Zrealizujte veškeré potřebné kroky k úspěšnosti vaši akce.

  • nadefinujte si parametry spojené s konkrétní akci (místo, datum, čas, kontakty, agenda a způsob registrace účastníků)
  • spravujte úkoly, které jsou spojené s celou akcí, se sponzory či řečníky
  • vytvořte registrační profil pro účastníky, kde budou mít k dispozici potřebné informace o akci na jednom místě

Průběh akce

Díky Entworking budete mít celý průběh akce pod kontrolou.

  • rozřazujte účastníky do různých sekcí
  • vytvářejte networkingové skupiny
  • pružně reagujte na každou změnu programu
  • jednoduše komunikujte a informuje účastníky o změnách pomocí jejich profilu

Vyhodnocení akce

Využijte data ze svých uskutečněných akcí pro plánování akcí budoucích.

  • vytvořte si přehledné reporty pro všechny partnery události
  • plánujte další akce a navazujte nové partnerství s reporty, které budete mít vždy k dispozici